Latinica u ćirilicu

Konvertovanje teksta iz latinice u ćirilicu. Onesite ili kopirajte (COPY-PASTE) tekst i pritisnite "Prebaci u ćirilicu".

Paralelni konverter: Ćirilica u latinicu.

Unesite tekst na latinici:

Latinica:

Oglasi

Ћирилица: